top of page

          Úvodní ustanovení 

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

Uživatelský účet 

1.5. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

1.6. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím k uživatelskému účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správně.

1.7. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečeno uživatelským jménem a heslem.

1.8. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.9. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá. 

Uzavření kupní smlouvy 

1.10 Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativného charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst.2 občanského zákoníku nepoužije.

1.11 Kupní smlouva vzniká okamžikem odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu. Objednávka je následně prodávajícím potvrzena odesláním informativního automatického emailu s přehledem objednávky.

1.12 Kupní smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze na základě dohody nebo ze zákonných důvodů. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

1.13 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

1.14 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí sám kupující. 

Objednávka zboží, platební a dodací podmínky 

1.15 Zboží je možno objednat těmito způsoby: v tomto internetovém obchodě, ústě a písemně – poštou,e-mailem

1.16 Objednávka musí obsahovat veškeré nutné údaje o kupujícím.

1.17 Platba je možná buď dobírkou (hotově)při převzetí pracovníkovi zásilkové služby nebo předem na účet: 2900950123/2010 jako variabilní symbol uvádějte číslo objednávky.

1.18 Bez zadání všech správných údajů se může stát, že vaši platbu nebudeme schopni identifikovat a tím se prodlouží dodání zboží.

1.19 Prodávájící je povinen zabezpečit dodání zboží kupujícímu, ledaže je zboží vyprodáno, pak se prodávající dohodne s kupujícím jiným způsobem.

1.20 Cena za dopravu je zdarma. Zboží odesíláme také na Slovensko na dobírku + poštovné 390,--Kč.

1.21 Cena za platbu na dobírku je  45 Kč. Při platbě převodem na účet se poplatek za platbu neúčtuje. Další výše poštovného za balík do ruky 90,--Kč, balíkovny 0,--Kč a na poštu 50,--Kč je vždy u jednotlivé objednávky uveden.

1.22 Zboží doručujeme pouze prostřednictvím České pošty jako „balík do ruky“, do balíkovny a na poštu. Je-li požadované zboží ve skladu v ČR, odesíláme jej týž den nebo následující. Nejpozději do 10-ti pracovních dnů jeli zboží na externím skladě.

1.23 Pokud se nepodaří balík doručit , budete jej mít k dispozici 1 týden ode dne doručení na příslušné poště. Po převzetí zboží do přepravy Vám vždy Česká pošta podá